Psychoblog » Pozitivní myšlení neznamená popření problému

15.4.2020

Pozitivní myšlení neznamená popírání problému a keep smiling za každou cenu.

Psychologie a psychoterapie (podpobně jako medicína) se dříve zaměřovala téměř výhradně na potíže, na poruchy, na nemoc. Pozitivní psychologie se naopak soustřeďuje na pozitivní potenciál člověka a jeho podporu. Jinými slovy, pozitivní přístup v psychologii vnímá, že k životní spokojenosti nestačí jen nemít problém, nebýt nemocný. Je to něco víc. Znamená to žít smysluplný život, cítit pohodu, radost. Na číselné stupnici to znamená dostat se z minusových hodnot přes nulu (= bez nemoci) do hodnot pozitivních.

Pozitivní psychologie problém nepopírá. Nenutí nasadit si „růžové brýle“ a snižovat význam negativního prožívání nebo nepříznivých životních podmínek. Snaží se však zkušenosti z problému využít pro vlastní růst a seberealizaci. Dalším jejím cílem je prevence problémů a potíží.

Pozitivní psychologie má co nabídnout každému, kdo chce lépe porozumět tomu, jak být v životě šťastnější a kudy vykročit.


Jednoho večera vyprávěl starý Indián u ohně svému vnukovi o boji, který probíhá v každém člověku. Povídá: „Chlapče, ten zápas se odehrává mezi dvěma vlky, které máme v sobě. Jeden je Zlo. Je zlostný, žárlivý, závistivý, chamtivý, falešný a nadutý. Ten druhý je Dobro. Je v něm radost, láska, naděje a víra.“ Vnuk se na chvíli zamyslel a pak se zeptal: „Ale který z těch vlků vyhraje?“ Ten, kterého krmíš,“ zněla odpověď.
(B.L. Fredrickson)


Jak změnit negativní myšlení na pozitivní (Čerpáno z publikace: Alena Slezáčková: Průvodce pozitivní psychologií. Grada 2012)

 • Zatáhněte za záchrannou brzdu a zastavte kolotoč nekonečného omílání

Negativní myšlení obvykle začíná jedním spouštěčem, ze kterého se postupně roztáčí spirála sebezničujících předpovědí a katastrofických scénářů. Ne náhodou vědci tento způsob mentálního zpracování nazývají „ruminace“ (doslova přežvykování, omílání). Krátké přehrání události/situace může být užitečné, můžeme si ledacos uvědomit. Avšak když se roztočí kolotoč nekonečného připomínání utrpení z minulosti a s tím souvisejících strachů z budoucnosti, stane se zdrojem dlouhodobého negativního rozpoložení. Automatické "přežvykování" velmi ovlivní naše myšlení a vnímání a my pak máme tendenci vybírat si z celého množství podnětů a zážitků spíše ty negativní.

Je třeba si razantně říci „a dost!“ a negativní způsob myšlení včas zastavit. Nevěřte negativním myšlenkám, nedovolte, aby se negativita nekontrolovatelně rozvinula a zaplavila vaši mysl i tělo pocity napětí, beznaděje a nespokojenosti.

 • Přelaďte se, nechte se unést

Napište si seznam aktivit, které vás baví a těší, které vás dokáží zcela pohltit a v nichž dokážete zapomenout na celý svět. Když vás přepadnou negativní myšlenky, vylosujte si nějakou aktivitu a nechte se unést.

 • Odhalte kořeny negativity a proveďte změnu

Pokud ve vás celé odpoledne přetrvává podráždění, že jste opět přišli pozdě do práce, může pomoci malá změna v časovém rozvrhu dne. Jestliže je vám těžko na duši po společném obědě s kolegy, kteří kolem sebe šíří nepohodu a zášť vůči ostatním, zvolte jiné společníky. Atd.

 • Nesrovnávejte se s každým

Vzájemné porovnávání schopností a kvalit nemusí být vždy na škodu. Lidé dosahující lepších výkonů než my či projevující výrazněji své silné stránky nás mohou inspirovat a povzbudit k větší aktivitě. Ale výsledek srovnávání může pro nás být také zdrojem nepohody. Záleží tedy na tom, jak často a s kým se porovnáváme – a jak z toho vycházíme.

 • Dodržujte mediální dietu

To, čemu a do jaké míry věnujeme svoji pozornost, významně ovlivňuje naši vnitřní atmosféru, emocionální naladění i způsob myšlení. Nenechme se tedy otrávit (a to doslova) negativními informacemi a pořady z médií.

 • Omezte klepy a sarkasmus
 • Buďte všímaví

Dopřejte si ten luxus a alespoň občas zpomalte, zvolněte svoje tempo a porozhlédněte se kolem sebe. Povšimněte si toho, co se právě teď odehrává kolem vás – i ve vás. Dovolte si plně prožít přítomný okamžik, být zvídaví, otevření, přijměte skutečnost takovou, jaká je, aniž byste ji hned hodnotili a soudili.

Zkuste se na chvíli zastavit, spočinout v přítomné chvíli, zvolna se nadechnout a vydechnout a vnímat to, co k vám právě teď přinášejí vaše smysly. Co všechno vidíte, jaké zvuky k vám doléhají, jaké vůně či pachy rozpoznáváte v okolním prostoru, jaká chuť zůstává ve vašich ústech, jaké hmatové vjemy vnímáte na své pokožce? Zaměřte se také na své vnitřní pocity. Jaké je vaše momentální naladění, co právě prožíváte? Co všechno nám v každém, okamžiku nabízí vnější i vnitřní svět, avšak co tak často přehlížíme?

 • Myslete pozitivně

Zaměřte svou pozornost na to, co je dobré, fungující, co se daří. Interpretujte si události svého života na základě objektivních důvodů a příčin, pozor na předsudky a na domněnky.

 • Sněte!

Mějte vize, představujte si ve své fantazii své plány a touhy a využitím svých nejlepších schopností a dovedností. Představujte si, jaké kroky vás mohou přiblížit k naplnění této vize.

 • Poznejte, v čem jste dobří a dělejte to!
 • Připomínejte si, co se podařilo

Pamatujte si své úspěchy a zážitky, mohou vám dodat energii pro zvládání náročnějších situací. Čím více využíváme svých pozitivních vlastností, schopností a dovedností, tím více zvyšujeme pravděpodobnost úspěchu v různých oblastech svého života.

 • Zůstaňte ve spojení

Pěstujte mezilidské vztahy, které jsou důležité pro optimální prospívání a životní spokojenost.

 • Odpouštějte
 • Vyzkoušejte sílu dobrých skutků
 • Obklopte se přírodou
 • Hýbejte se
 • Hledejte smysl a směr

Šťastnější jsou lidé, kteří vnímají, že jejich život má určitý směr, nepřešlapují na místě nebo se netočí v kruhu. Proto, abychom dali svému životu směr, musíme mít ujasněné hodnoty a stanovit si cíle.

 • Udržujte kontakt s něčím, co vás přesahuje

Významným zdrojem vnitřní síly může být navázání a udržování kontaktu s něčím, co nás přesahuje. Někdo zažívá transcendentální zážitky v přírodě, jiný ve službě potřebným, další v modlitbě, nebo v meditaci.

Výsledky vědeckých studií dokládají, že meditující lidé jsou více všímaví k sobě sama, vykazují vyšší míru sebepřijetí, jsou méně depresivní a více spokojení se svým životem. Meditace je tedy další vhodnou cestou ke zvýšení míry spokojenosti a štěstí.

Soustřeďte se na dnešek. Co jsme dnes, vyplývá z myšlenek, které jsme sledovali včera. Naše přítomné myšlení určuje, jaký bude náš život zítra.

M.L.

"Co je za den?" zeptal se Pú.
"Je dnešek" písklo prasátko.
"Můj oblíbený den" řekl Pú.
(Alan Alexander Milne)