Pro dospělé:

 • pomoc při prožívání duševní nerovnováhy, překonání osobní krize (vnitřní zmatek, životní nespokojenost)
 • pomoc při zvládání úzkosti, strachu
 • práce s emocemi, s tělem
 • sebepoznání a osobní růst
 • provázení náročnou životní situací, pomoc při vyrovávání se se ztrátou
 • radu, podporu při složitém rozhodování
 • řešení vztahových problémů (kromě párové terapie)
 • řešení výchovných problémů (hyperaktivní dítě, hněv, agrese, děti trpící sy ADHD, komunikační problémy v rodině)
 • zvládání přepracovanosti, syndromu vyhoření
 • diagnostiku vhodné profese
 • osobnostní diagnostiku

 

Pro děti:

 • řešení osobnostních problémů (nejistota, uzavřenost, strach, tréma, problémy ve vztazích s vrstevníky, potíže se začleněním do kolektivu)
 • zvládání úzkosti (bolesti břicha, nevolnost)
 • práce s emocemi, s tělem
 • diagnostiku školní zralosti a doporučení pro zlepšení celkové připravenosti na školu
 • řešení učebních problémů (diagnostika intelektového potenciálu, pozornosti, paměti, zjištění rezerv a limitů a doporučení vhodného tréninku, navedení na efektivní styl učení)
 • diagnostika a podpora mimořádného rozumového nadání
 • posouzení vhodnosti studia víceletého gymnázia - komplexní diagnostika
 • zjištění profesní orientace - volba pokračujícího studia po základní/střední škole, volba povolání (psychologické vyšetření struktury rozumových předpokladů, struktury zájmů, osobnostních charakteristik)

 

Nabízím dále:

 • rodičovské skupiny
 • besedy pro rodiče
 • semináře/workshopy pro pedagogické pracovníky

 

Otevírám podpůrnou skupinu pro vyčerpané rodiče.

Max. počet účastníků: 8

Frekvence setkávání: á 4 týdny  

 

 

 

 

 

©2017 Ja&MiLi