Pro dospělé:

 • pomoc při prožívání duševní nerovnováhy, překonání osobní krize (vnitřní zmatek, životní nespokojenost, ztráta životního smyslu)
 • posílení/nalezení sebedůvěry, uzdravení sebevědomí
 • zvládnutí úzkosti
 • řešení psychosomatických obtíží
 • provázení náročnou životní situací, pomoc při složitém rozhodování
 • řešení vztahových problémů (ne však párovou terapii)
 • řešení výchovných problémů (specifika výchovy dětí trpících sy ADHD)
 • zvládnutí přepracovanosti, vlivu dlouhodobého stresu, vyčerpání, syndromu vyhoření v pracovním/osobním životě
 • sebepoznání a osobní růst

 

Pro děti (terapeutické intervence u dětí od 15 let):

 • řešení některých osobnostních problémů (nejistota, uzavřenost, strach, tréma, problémy ve vztazích s vrstevníky), krize dospívání, zdravý rozvoj sebevědomí

 • zvládnutí úzkosti

 • řešení psychosomatických obtíží

 • řešení učebních problémů (diagnostika intelektového potenciálu, pozornosti, paměti, zjištění rezerv a limitů a doporučení vhodného tréninku, navedení na efektivní styl učení) - netýká se podkladů pro podpůrná pedagogická opatření
 • zjištění profesní orientace - volba pokračujícího studia po základní/střední škole, volba povolání (psychologické vyšetření struktury rozumových předpokladů, struktury zájmů, osobnostních charakteristik)

 

Nabízím dále:

 • skupiny pro dospělé se syndromem AD/H/D
 • besedy
 • semináře/workshopy pro pedagogické pracovníky a pomáhající profese

 

 

 

 

 

 

©2017 Ja&MiLi