Pro dospělé:

 • pomoc při prožívání duševní nerovnováhy, překonání osobní krize (vnitřní zmatek, životní nespokojenost, ztráta životního smyslu)
 • posílení/nalezení sebedůvěry, uzdravení sebevědomí
 • zvládání úzkosti
 • řešení psychosomatických obtíží
 • provázení náročnou životní situací, pomoc při složitém rozhodování
 • řešení vztahových problémů (kromě párové terapie)
 • řešení výchovných problémů (specifika výchovy dětí trpících sy ADHD)
 • zvládání přepracovanosti, stresu, vyčerpání, syndromu vyhoření
 • sebepoznání a osobní růst

 

Pro děti (terapeutické intervence u dětí od 12 let):

 • vyšetření školní zralosti a doporučení pro zlepšení celkové připravenosti na školu
 • řešení učebních problémů (diagnostika intelektového potenciálu, pozornosti, paměti, zjištění rezerv a limitů a doporučení vhodného tréninku, navedení na efektivní styl učení)
 • diagnostika a podpora mimořádného rozumového nadání
 • posouzení vhodnosti studia víceletého gymnázia - komplexní diagnostika
 • zjištění profesní orientace - volba pokračujícího studia po základní/střední škole, volba povolání (psychologické vyšetření struktury rozumových předpokladů, struktury zájmů, osobnostních charakteristik)
 • řešení osobnostních problémů (nejistota, uzavřenost, strach, tréma, problémy ve vztazích s vrstevníky)

 • problémy s dospíváním (zdravý rozvoj sebevědomí)

 • zvládání úzkosti

 • řešení psychosomatických obtíží

 

Nabízím dále:

 • rodičovské skupiny
 • skupiny pro dospělé se syndromem AD/H/D
 • besedy pro rodiče
 • semináře/workshopy pro pedagogické pracovníky

 

Otevírám podpůrnou skupinu pro vyčerpané rodiče.

Max. počet účastníků: 8

Frekvence setkávání: á 4 týdny  

 

 

 

 

 

©2017 Ja&MiLi