Psychoblog » Syndrom vyhoření

28.10.2017

Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření, nebo také příhodně řečeno „vyhasnutí“, je stav celkového (především psychického) vyčerpání. K tomuto vyčerpání dojde, pokud jste ať už v pracovním nebo osobním životě pod dlouhodobým tlakem, jsou kladeny vysoké požadavky na váš výkon, jste v permanentním časovém stresu. V takových podmínkách nemůžete (ať už z jakýchkoliv příčin) zcela obstát a veškeré vaše vynaložené úsilí zcela neodpovídá výslednému efektu. Navíc vám připadá, že tento tlak nikdy neskončí, resp. nevidíte v dohledné době naději na změnu.

K syndromu vyhoření většinou dojdou lidé, kteří jsou na sebe velmi přísní, sami od sebe očekávají maximální výkon, mají vysokou míru empatie, jsou obětaví a zároveň jsou málo asertivní, nedokáží se ozvat, nemají pro sebe tzv. „stopku“, mívají nižší sebevědomí, neznají svou cenu. A tak činnost, která nás dříve naplňovala, se pro nás stává zátěží, zdrojem velkého stresu. Prožíváme zklamání, pocit marnosti, často bezmoc a beznaděj, které se střídají se zlostí, podrážděností. Tyto pocity se rozšíří z práce i na vztah k sobě samému. Máme na sebe vztek, že věci nedokážeme změnit, snižuje se nám už tak nízké sebevědomí, začneme ztrácet celkově smysl života. K načerpání energie už nestačí dříve běžně fungující aktivity, únava rychle přichází znovu. K tomu se začnou přidávat zdravotní problémy. Jako obranný mechanismus před dalším přetížením se dostaví apatie.

Velký a častý úbytek energie může vést až k celkovému vyčerpání ("vyhoření") a tento bod je někdy to jediné (a často poslední), co zejména lidi výkonově založené donutí zastavit se. A tehdy získají novou zkušenost, ke které by se sami dříve neodhodlali. A sice, že něco z naložených povinností, ze zajetých návyků, mohou pustit. A ono to taky jde! Pokud se to stane v počáteční fázi syndromu vyhoření, může to člověk zvládnout dobře sám a posunout se dál.

Jak se můžete chránit před syndromem vyhoření:

 • dobře si organizujte práci
 • naučte se být asertivní
 • vnímejte své potřeby a včas je sdělujte
 • nedopusťte, aby váš pracovní život ubíral z vašeho osobního života
 • rozmanitě relaxujte, hýbejte se, opusťte budovy, choďte více do přírody
 • vytvořte si kolem sebe příznivé prostředí
 • obklopte se lidmi, kteří jsou pozitivní, kteří vás podporují a kteří vám fandí
 • veďte smysluplný život, buďte si vědomi svých základních životních cílů

Pokud na sobě již známky syndromu vyhoření pozorujete, pak zkuste následující kroky:

 • vezměte si pár dní volno, udělejte si odstup a důkladně se zamyslete nad příčinami vašich potíží a možnostmi jejich řešení
 • změňte rytmus, zpomalte
 • hledejte více zdrojů k dočerpání energie, zkuste také některou z relaxačních nebo meditačních technik
 • a pak dále postupujte podle výše uvedených preventivních kroků.

M.L.