Psychoblog » Mindfulness pro děti
16.9.2017

Mindfulness pro děti

     Proč by se měly děti naučit mindfulness? Mindfulness (= všímavost) je velice důležitá dovednost. Má významný vliv na tělesné a duševní zdraví, zvyšuje celkovou životní pohodu. Rozvíjí způsob poznávání života a uvědomění si sebe sama. Učí, jak se dobře koncentrovat, jak zaměřit svou pozornost. Podporuje pracovní paměť, zlepšuje učení. Učí, jak zvládnout své myšlenky, jak porozumět svým pocitům a umět je přijmout. Zlepšuje emoční inteligenci.

     Malé děti jsou přirozeně velmi všímavé. Ale často tak jako dospělí toho mají v hlavě až příliš moc. Jsou pořád v zápřahu. Jsou pak unavené, neklidné, nesoustředěné, podrážděné, reagují impulzivně. S nácvikem bdělé pozornosti se naučí, jak se na chvilku zastavit, naučí se, jak věnovat plnou pozornost tomu, co právě dělají, budou umět rozeznávat podněty takové, jaké jsou a umět je takové přijímat.

     Dnes nemůžeme vědět, jaké vědomosti a dovednosti budou naše děti potřebovat, až vyrostou; svět za deset, dvacet let bude jiný. Čím si ale můžeme být jisti, že budou potřebovat porozumět vlastnímu světu a světu kolem sebe, umět lépe zvládat vše, co je v životě potká, mít zdravý vztah k sobě i k ostatním a tak žít naplněný a šťastný život.

M.L.