Psychoblog » Mindfulness pro děti

14.4.2020

Mindfulness pro děti

     Proč by se měly děti naučit mindfulness? Mindfulness, překládáno jako všímavost, je uvědomění, které se dostaví, když určitým způsobem záměrně soustředíme pozornost sobě samým a okolnímu světu. Jde o velice důležitou dovednost. Jednak se trénuje samotná schopnost dobře se koncentrovat, podporuje se pracovní paměť a tím se zlepšuje i učení. Především ale rozvíjí způsob poznávání života a uvědomění si sebe sama, učí, jak zvládnout své myšlenky, jak porozumět svým pocitům a umět je přijmout. Zlepšuje emoční inteligenci. Má tedy velmi významný vliv na tělesné a duševní zdraví a zvyšuje celkovou životní pohodu.

     Malé děti jsou přirozeně velmi všímavé. Ale často tak jako dospělí toho mají v hlavě až příliš moc. Jsou pořád v zápřahu. Jsou pak unavené, neklidné, nesoustředěné, podrážděné, reagují impulzivně. S nácvikem bdělé pozornosti se naučí, jak se na chvilku zastavit, naučí se, jak věnovat plnou pozornost tomu, co právě dělají, budou umět rozeznávat podněty takové, jaké jsou a umět je takové přijímat.

     Dnes nemůžeme vědět, jaké vědomosti a dovednosti budou naše děti potřebovat, až vyrostou; svět za deset, dvacet let bude jiný. Čím si ale můžeme být jisti, že budou potřebovat porozumět vlastnímu světu a světu kolem sebe, umět lépe zvládat vše, co je v životě potká, mít zdravý vztah k sobě i k ostatním a tak žít naplněný a šťastný život.

M.L.