Psychoblog » Trénink vědomé pozornosti (mindfulness)

15.4.2020

Trénink vědomé pozornosti (mindfulness)

Do češtiny bychom mindfulness přeložili jako: bdělá pozornost, všímavost, vědomé/uvědomované vnímání. To znamená plně vnímat, co se děje právě teď, v tomto okamžiku. Jde o formu meditace. Zní to jednoduše, ale skutečně to realizovat je velmi těžké. Většinu naší pozornosti zaměstnávají neustále běžící myšlenky.

Trápením dnešní doby je přesycenost podněty obecně i přehlcenost různými vzkazy a představami o tom, jak fungovat. O to těžší je „vypnout“. K tomu běží náš vnitřní komentář - myšlenky, které hodnotí přítomnost na základě naší zkušenosti z minulosti a představ o budoucnosti. S tím se často pojí obavy. Když těmto příběhům nasloucháme a ještě ke všemu věříme, jsou pak zdrojem našeho trápení, brání nám radovat se z přítomnosti, brát si energii z přítomnosti a skutečně se posouvat vpřed. Mysl shromažďuje a analyzuje informace, ale není tvůrčí. O velkých vědcích se často dočtete, že své nejlepší objevy učinili ve stavu hlubokého duševního klidu, kdy přišel jakýsi tvůrčí impulz, intuice. Proto někteří autoři tvrdí, že důvodem, proč průměrný vědec není tvůrčí, není jeho neschopnost myslet, ale jeho neschopnost přestat myslet.

Myšlenky ať už vědomě nebo nevědomě doprovázejí emoce a emoce způsobují tělesnou reakci. Často se vytvoří začarovaný kruh mezi naším myšlením a našimi emocemi - vzájemně se posilují. Myšlenka vyvolá emoci, emoce vyvolá reakci v těle a to posílí původní myšlenku. Například myšlenka, že jsme v nebezpečí, vyvolá strach a ten způsobí v těle stažení svalů, napětí. Při napětí dochází v těle k disbalanci, necítíme se dobře a to podporuje, rozvíjí negativní myšlení. Tím, že přemýšlíte o situaci, která způsobila určitou emoci, dáváte této emoci energii, která ovlivní zpátky vaše myšlení. A tak pořád dokola.

Když jsme opravdu šťastní, nepřemýšlíme, naše mysl je klidná. Ať už mindfullness nebo jiná forma meditace je cesta, jak můžeme dobře pracovat se svou myslí a být schopni si uvědomit, pochopit a odstranit cokoliv, co nás omezuje, kvůli čemu se nemůžeme cítit zcela šťastní. Neurovědci již potvrdili, že praktikování „vědomého/uvědomovaného vnímání“, má významný dopad na fungování a aktivaci mozkových center, posiluje v mozku oblasti důležité pro zaměření pozornosti, regulaci emocí a zvládání stresu. Např. Nadace spojeného království pro duševní zdraví ve Velké Británii zveřejnila v roce 2010 zprávu o zdravotních přínosech tréninku mindfulness, ve které uvádí důkazy výzkumu o dopadu vědomého vnímání na psychickou pohodu, zdraví a celkovou kvalitu života.

M.L.

Zeptali se Buddhy: „Co jsi získal meditací?“
„Nic.“ odpověděl a dodal:
„Ale řeknu Vám, co jsem ztratil:
vztek, úzkost, nejistotu, strach ze stáří a strach ze smrti.“